Accueil > Cours de Physique > 2ième année > 2CD 2012 Úlohy na světlo (zrcadla, čočky, optické přístroje)

2CD 2012 Úlohy na světlo (zrcadla, čočky, optické přístroje)

lundi 25 février 2013 par Jaromír Kekule

Mohu doporučit ke shlédnutí následující úlohy z červené sbírky :
761, 762, 766, 767, 768, 769, 773, 774, 776, 780, 781, 787, 788, 789, 791, 795, 801, 803, 804, 805, 806, 814, 816, 821, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 834, 839, 843, 846, 847, 851, 854, 857, 858, 859, 864, 865, 866, 867, 868, 870, 872, 873, 874, 875, 876, 878-889, 891, 893, 906, 908, 909, 912, 913, 915, 916.
 
Dále si znovu zkuste konstruovat obraz vytvořený pomocí čoček či zrcadel pomocí tří význačných paprsků - např. následující úlohy :
1. Určete graficky polohu a vlastnosti obrazu vytvořeného dutým zrcadlem, je-li dán poloměr zrcadla zrcadla r a vzdálenost předmětu od zrcadla a. Zrcadlo si nakreslete jako úsečku (nikoliv část kružnice) !
a) r=7 cm, a=3,5 cm
b) r=7 cm, a=14 cm
c) r=7 cm, a=11 cm
d) r=10 cm, a=3 cm
e) r=5 cm, a=20 cm
 
2. Určete graficky polohu a vlastnosti obrazu vytvořeného vypuklým zrcadlem, je-li dán poloměr zrcadla zrcadla r a vzdálenost předmětu od zrcadla a. Zrcadlo si nakreslete jako úsečku (nikoliv část kružnice) !
a) r=7 cm, a=3,5 cm
b) r=7 cm, a=14 cm
c) r=7 cm, a=11 cm
d) r=10 cm, a=3 cm
e) r=5 cm, a=10 cm
 
3. Určete graficky polohu a vlastnosti obrazu vytvořeného spojnou čočkou, je-li dána ohnisková vzdálenost čočky f a vzdálenost předmětu od čočky a
a) f=7 cm, a=3,5 cm
b) f=7 cm, a=14 cm
c) f=7 cm, a=11 cm
d) f=10 cm, a=3 cm
e) f=5 cm, a=20 cm
 
4. Určete graficky polohu a vlastnosti obrazu vytvořeného rozptylnou čočkou, je-li dána ohnisková vzdálenost čočky f a vzdálenost předmětu od čočky a
a) f=7 cm, a=3,5 cm
b) f=7 cm, a=14 cm
c) f=7 cm, a=11 cm
d) f=10 cm, a=3 cm
e) f=5 cm, a=20 cm
 
Řešení těchto úloh jsou na konci článku.
 
Dále optické přístroje - jak se v nich šíří paprsky, vysvětlit jejich účel.
 
A konečně hezké úlohy na čočka a zrcadla tohoto typu :
 Jakou čočkou je vytvořen obraz (vpravo) předmětu (vlevo). Zakreslete do obrázku čočku a polohu jejích ohnisek.
To samé se zrcadlem.
 
A poslední problém : Jak určit obraz bodu A, který leží na optické ose zrcadla nebo čočky ?
 
Řešení :
 
1. a) 25,4° ; b) 74,6° ; c) 28° ; d) totální odraz ; e) 17,4° ; f) 13°
 
2. a) obraz v nekonečnu (odražené paprsky jsou rovnoběžné
b) obraz před zrcadlem ve vzdálenosti 4,7 cm od něj
c) obraz před zrcadlem ve vzdálenosti 5,1 cm od něj
d) obraz za zrcadlem ve vzdálenosti 7,5 cm od něj
e) obraz před zrcadlem ve vzdálenosti 2,9 cm od něj
 
3. a) obraz za zrcadlem ve vzdálenosti 1,75 cm od něj
b) obraz za zrcadlem ve vzdálenosti 2,8 cm od něj
c) obraz za zrcadlem ve vzdálenosti 2,7 cm od něj
d) obraz za zrcadlem ve vzdálenosti 1,9 cm od něj
e) obraz za zrcadlem ve vzdálenosti 2 cm od něj
 
4. a) obraz před čočkou ve vzdálenosti 7 cm od ní
b) obraz za čočkou ve vzdálenosti 14 cm od ní
c) obraz za čočkou ve vzdálenosti 19,3 cm od ní
d) obraz před čočkou ve vzdálenosti 4,3 cm od ní
e) obraz za čočkou ve vzdálenosti 6,7 cm od ní
 
5. a) obraz před čočkou ve vzdálenosti 2,3 cm od ní
b) obraz před čočkou ve vzdálenosti 4,7 cm od ní
c) obraz před čočkou ve vzdálenosti 4,3 cm od ní
d) obraz před čočkou ve vzdálenosti 2,3 cm od ní
e) obraz před čočkou ve vzdálenosti 4 cm od ní

Contact | | Plan du site | Mentions légales | Suivre la vie du site RSS 2.0 | Haut de page | SPIP |
Physique et Chimie au lycée Jan Neruda de Prague (Lycée Bilingue Jan Neruda)