Accueil > Cours de Physique > 1ère année > 1C 2011 Několik úloh na teplo a změny skupenství (přidány úlohy (...)

1C 2011 Několik úloh na teplo a změny skupenství (přidány úlohy !!)

dimanche 19 février 2012 par Jaromír Kekule

Pro soutěž na tento čtvrtek 23.2. na změny skupenství doporučuji následující úlohy : z červené sbírky 563, 567-577, 580-583, 585, 586, 588, 591, 594, 598, 599, 600, 603-607, 609, 610, 615, 619, 620, 624, 625, 629-631, 633, 634, 636, 640, 661, 663 a úlohy uvedené níže.
 
Zahříváme rovnoměrně tři různé látky, které byly na začátku v pevném skupenství. Napište, která z látek má největší a která nejmenší :
a) teplotu tání
b) měrné skupenské teplo tání
c) měrnou tepelnou kapacitu v pevném skupenství
d) měrnou tepelnou kapacitu v kapalném skupenství
Grafy zobrazují závislost teploty látek na dodaném teple.
 
1.
 
2.
 
 
3.
Řešení :
1. (řazeno vždy od největšího po nejmenší)
a) 3, 2, 1
b) 3, 2, 1
c) 1, 2, 3
d) 3, 1 a 2 stejnou
 
2.
a) 2, 1, 3
b) 1, 2, 3
c) 3, 1, 2
d) 3, 2, 1
 
3.
a) 1, 2, 3
b) stejná
c) 1, 2 a 3 stejná
d) stejné
 
Pro přípravu na soutěž na teplo a kalorimetrickou rovnici (již byla) lze doporučit z učebnice úlohy 453, 459, 465, 467, 469, 470, 472, 478, 480, 484, 485, 486, 487, 490, 493, 403, 505, 506, 508, 513, 515, 516, 517, 520, 528, 529, 530, 531, 533, 542, 546, 547, 548, 549, 551.

Contact | | Plan du site | Mentions légales | Suivre la vie du site RSS 2.0 | Haut de page | SPIP |
Physique et Chimie au lycée Jan Neruda de Prague (Lycée Bilingue Jan Neruda)