Accueil > Cours de Physique > 2ième année > 2C Řešení obvodů - ukázkový příklad

2C Řešení obvodů - ukázkový příklad

vendredi 10 décembre 2010 par Jaromír Kekule

Tohle je z loňska, kdy jsme dělali obvody až se šesti rezistory. Letos se omezíme jen na tři kousky, ale princip je stále stejný, tedy se můžete podívat i na tento řešený příklad.
 
Ukázkový příklad na výpočet proudů a napětí v obvodu se šesti rezistory - asi tak to nejsložitější, co by Vás v tomto ročníku na toto téma mohlo potkat...
Odpory rezistorů jsou udány v Ohmech.
Napřed vypočteme celkový odpor R. R1 a R6 jsou zapojeny "čistě" paralelně :
 Dostaneme obvod
Zde jsou R3 a R16 zapojeny sériově a R2 a R5 rovněž sériově. Vypočteme jejich celkové odpory R136 a R25.
R136 = R3 + R16 = (150 + 50) ohm = 200 ohm
R25 = (200 + 100) ohm = 300 ohm.
 
Dostáváme obvod
 
Zde jsou R136 a R25 zapojeny paralelně. Celkový odpor R12356 je
 
Dostáváme obvod se dvěma sériově zapojenými rezistory (R4 a R12356), jejichž celkový odpor je součtem odporů, R = R4 + R12356 = 170 ohmů.
 
Nyní můžeme vypočítat celkový proud tekoucí zdrojem, což je zároveň proud tekoucí rezistorem R4.
 
Dále postupujeme v následujícím pořadí :
 
 
Hotovo.
Párkrát si to zkuste. Nic horšího než tohle Vás asi prozatím nepotká...
Jaromír Kekule
 

Contact | | Plan du site | Mentions légales | Suivre la vie du site RSS 2.0 | Haut de page | SPIP |
Physique et Chimie au lycée Jan Neruda de Prague (Lycée Bilingue Jan Neruda)